Görev ve Yetkiler

TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

MADDE 8 – (1) Başkanlık, Bakanın talimat veya onayı üzerine, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla oluşturulan grup başkanlıkları vasıtasıyla aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Gümrük Grup Başkanlığı;

1) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun gümrük konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak,

2) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun gümrük konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

3) Ticari işletmelerde gümrük mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, soruşturmak ve sonradan kontrole tabi tutmak,

4) Gümrük mevzuatına aykırı fiillerle ilgili inceleme, araştırma ve idari soruşturma yapmak,

5) Gümrük yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri incelemek, araştırmak ve idari yönden soruşturmak,

6) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük müşavirlerinin her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek, incelemek ve soruşturmak,

8) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

9) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir rapor halinde Bakana sunmak,

10) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Dış Ticaret Grup Başkanlığı;

1) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun dış ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak,

2) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun dış ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

3) Bakanlığa verilmiş görevler kapsamında dış ticaret mevzuatına ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

4) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

5) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun dış ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, yönetim ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmek ve alınması gerekli önlemler hususunda önerilerde bulunmak,

6) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

7) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir rapor halinde Bakana sunmak,

8) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İç Ticaret Grup Başkanlığı;

1) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun iç ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak,

2) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun iç ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

3) İç ticaret ile ilgili Bakanlığın gözetim ve denetimi altında olan kurum ve kuruluşları incelemek, denetlemek ve soruşturmak,

4) Bakanlığa verilen yetki ve görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ticaret şirketleri ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

5) Yurtiçinde düzenlenen fuarlar, yaş sebze ve meyve toptancı halleri, alışveriş merkezleri, perakende ticaret işletmeleri ve elektronik ticarete konu her türlü iktisadi ve ticari faaliyetle ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

6) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetimini gerçekleştirmek, inceleme ve soruşturma yapmak,

7) Bakanlığa verilen yetki ve görevler çerçevesinde esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatifler ve üst kuruluşlarını incelemek, denetlemek ve soruşturmak,

8) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

9) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir rapor halinde Bakana sunmak,

10) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.