ÖTV KANUNU (I) SAYILI LİSTE KAPSAMI EŞYADA TEMİNAT İŞLEMLERİ VE KDV BOYUTU

YUSUF KOÇAK
TİCARET MÜFETTİŞİ

 

ÖZET: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan benzin, motorin, fuel oil, jet yakıtı gibi akaryakıt ürünleri ile sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.), doğal gaz ve söz konusu malları ikame edebilecek petrol türevleri, petrokok ve benzeri diğer ürünler ile aynı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent ve benzeri ürünler ile bunların türevleri, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar ile yağlama müstahzarları gibi akaryakıt harici petrol ürünlerinin ithalinde ödenecek olan Özel Tüketim Vergisi’ne karşılık olmak üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca verilen yetki kapsamında Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde belirlendiği şekliyle teminat uygulaması yapılmaktadır. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesi gereği Katma Değer Vergisi matrahı unsurlarından olan ve bu kapsamda teminat altına alınan Özel Tüketim Vergisi üzerinden alınması gereken Katma Değer Vergisine ilişkin teminat uygulaması

yapılmamakla birlikte, herhangi bir tahsilat işlemi de gerçekleştirilmemektedir. Bu kapsamda, çalışmamızda, söz konusu ürünlerin ithali sırasında teminata bağlanan Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin teminat işlemleri ile ÖTV üzerinden alınması gereken Katma Değer Vergisi’ne ilişkin kamu alacağının teminatı/tahsilatı hususu irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret, ÖTV, KDV, Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Sorumlusu, Teminat.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?