6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ROLÜ


YUSUF KOÇAK

TİCARET MÜFETTİŞİ


ÖZET: İnsanoğlunun var olduğu günden günümüze kadar ilerleyen süreçte ihtiyaçların ve isteklerin doğrultusunda ortaya çıkan tüketme isteği, buna bağlı olarak bir takım uyuşmazlıkları beraberinde getirmiştir. İşlemlerin çeşitliliğinden dolayı ise tüketici işlemleri; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, geniş bir yelpaze üzerine kurulu olan tüketici işlemleri sonucunda oluşan uyuşmazlıklar nihayetinde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerin özendirilmesi ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmış ve nihai olarak, tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amaçlanarak tüketici hakem heyetleri oluşturulmuştur. Çalışmamızda, 6502 sayılı Kanun kapsamında; Kanunda düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelere yönelik genel esaslar, haksız şart ile ayıplı mal ve hizmeti içeren tüketicinin haklarından bahsedilecek ve tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemleri ile uyuşmazlıklardaki rolü ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret, Tüketici, Tüketici İşlemleri, Tüketici Hakem Heyeti.


E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.