TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ-DENETLEYİCİ KURUMLAR İLE SİVİL PAYDAŞLARIN ROLÜ


Hazal OĞUZ

Ticaret Uzmanı

 

ÖZET: Toplumların vazgeçilmez öğelerinden olan sosyal ve ticari alanlarda­ki temel hak ve özgürlüklerde denetleme ve düzenleme faaliyetlerinde bulu­nan, almış oldukları kararlar üzerinde hiçbir makam ve merciinin etkisinin olmadığı özerk kamu tüzel kişiliklerine düzenleyici-denetleyici kuruluşlar veya bağımsız idari otoriteler adı verilmektedir. Ülkemizde regülasyon po­litikalarının gereğine istinaden enerji, elektronik haberleşme, finansal hiz­metler, yayıncılık gibi farklı alanlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar kurulmuştur. Bu çalışma özellikle telekomünikasyon sektörüne ilişkin dü­zenleyici ve denetleyici kurumları ve kamunun bu alandaki rolünün yanında sektör aktörlerinin de bir araya gelerek oluşturduğu sivil kuruluşların faali­yetlerini örneklerle ortaya koymayı amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler: Telekomünikasyon, İletişim, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Regülasyon.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.