TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME


Şükrü ÖZKAN

Ticaret Müfettişi

 

ÖZET: Küreselleşen günümüz dünyasında artık ülke sınırları ortadan kalk­mış ve çok uluslu şirketler dünya ekonomilerinde daha fazla söz sahibi ol­muşlardır. Transfer fiyatlandırması, dünya ekonomisinin bütünleşmesi ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin genişlemesi sonucunda, en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok uluslu şirketin ana şirketinin ilişkili olduğu şirketlerle yaptığı mal alış verişlerinde uygulanacak fiyatların belirlenmesi transfer fiyatlandırmasının konusunu oluşturmaktadır. Ülke­ler arasındaki vergi oranlarında ve politikalarındaki farklılıklar, çok uluslu şirketlerin bunları kullanarak vergiden kaçınmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak transfer fiyatlandırması hem vergi/gümrük idareleri hem de şirketler açısından en önemli konuların başında gelmektedir. B u makalemizde transfer fiyatlandırması hakkında kısa bir tanımlama yap­tıktan sonra şirketlerin transfer fiyatlandırmasını kullanama amaçları üze­rinde durulacak, akabinde vergi mevzuatımızda transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelere yer verilecektir.


Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çok uluslu Şirketler, Transfer Fiyatlan­dırması, Gümrük Vergisi, Matrah.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.