ŞİRKETLER HUKUKUNDA DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ VE BU İLKENİN TÜRK TİCARET KANUNUNA YANSIMALARI


Mustafa YAVUZ

Ticaret Uzmanı


ÖZET: Ticaret şirketleri, piyasa düzeninin temel aktörleri olup, ekonomik büyümeye ve gelişmeye önemli katkılarda bulunmaktadır. Söz konusu şirketlerle ilgili olarak şirket tüzel kişiliğinin, ortakların, alacaklıların ve diğer menfaat gruplarının korunması ve ayrıca kamuoyunun şirketlere olan güveninin artırılması ve iktisadi açıdan kamu düzeninin sağlanması amacıyla şirketler hukukunda ve uygulamada bazı ilkeler kabul edilmiştir. Ticaret şirketlerine ilişkin bu ilkelerden birisini de, “Devletin ilgilenmesi ilkesi” oluşturmaktadır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, anılan ilkeye dair bazı hüküm ve kurallara yer verilmiştir. İşte bu çalışmada, şirketler hukukunda Devletin ilgilenmesi ilkesi ve bu ilkenin Türk Ticaret Kanununa yansımaları tüm yönleriyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye şirketi, Devletin ilgilenmesi ilkesi, sınırlı normatif sistem, genel kurul, fesih davası.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.