.

DAMGA VERGİSİVE GÜMRÜK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ

Sefa Yayla - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

.

ÖZET: Damga Vergisinin temel dayanağını 488 sayılı Damga VergisiKanunu oluşturmaktadır. 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılıYatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununbazı maddelerinde ve eki tablolarında bazı değişiklikler yapılmıştır.Bu değişikliklere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının60 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile de, DamgaVergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılıFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsayanaçıklamalara yer verilmiştir. Biz burada Damga Vergisi Kanunu’nunda yapılan bu değişikliklerin yanı sıra Damga Vergisinin gümrük vergisistemi içindeki yeri üzerinde durmaya çalışacağız.


Anahtar Kelimeler: Damga Vergisi, gümrük vergileri, ithalat vergileri,ihracat vergileri, damga verisine tabi kağıtlar, muafiyet.
.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.