.

MATRAH AŞINDIRMA VE KÂRAKTARIMI EYLEM PLANI(BEPS EYLEM PLANI)

Gökhan Terzi- Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

.
ÖZET: Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (Base Erosion and ProfitShifting/BEPS), G-20 ülkelerinin çağrısı üzerine Ekonomik İşbirliği veKalkınma Teşkilatı (Organisation For Economic Co-operation and Development/OECD) tarafından oluşturulan 15 eylem planı kapsamında,çokuluslu şirketlerin vergiden kaçınmaya yönelik politikalarınıetkisizleştirme amacı gütmektedir. Bu bağlamda; OECD tarafındanbelirlenen söz konusu eylem planları kapsamı uygulamalar sayesindetaraf ülkelerce kendi iç mevzuatları ile uyumlu hale getirilerek ortakbir aksiyon alınması hedeflenmekte, böylece ülkelerin uğradığı vergikayıpları minimize edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada öncelikleBEPS kavramı, ortaya çıkışı ve gelişimi açıklanmıştır. Daha sonra,BEPS’in temel ilkeleri ve bu kapsamda yer alan 15 eylem planı elealınmıştır. Nihai olarak, BEPS ile ilgili olarak Türkiye’deki mevcut durumirdelenmiştir.

.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, çokuluslu şirket, vergiden kaçınma,matrah aşındırma, kâr aktarımı, BEPS.
.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.