.

GÜMRÜK KANUNUNUN 197/4 ÜNCÜ MADDESİNDEKİ ZAMANAŞIMI HÜKMÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Nurettin Demir - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

.

ÖZET : Yazımızda 4458 sayılı Gümrük Kanunun 197/4.maddesinde yeralan “Gümrük vergileri alacakları, ceza uygulamasını gerektiren bir fiileilişkin olması ve zaman aşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle cezadavası açılmış olmak kaydıyla, bu alacaklar Türk Ceza Kanunundakidava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilir.”Hükmünde bahsi geçen ceza davasının aynı maddenin 2. fıkrasında yeralan 3 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmış olup olmamasının hukukisonuçlarına ilişkin farklı yargı görüşleri irdelenerek genel bir değerlendirmeyapılarak konuyla ilgili görüş ve önerimize yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Kanununda zamanaşımı, ceza davası,dava ve ceza zamanaşımı.

.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.