.

DÂHİLDE İŞLEME REJİMİNDE KKDF UYGULAMASI

Gökhan Terzi - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

.
ÖZET:
Gümrük mevzuatı uyarınca bütün kişiler, mevzuatın öngördüğütasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebileceği gibi bunlarıgerçekleştirmek üzere bir temsilci de tayin edebilmektedir. Eşyanıngümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkinfaaliyetler; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5’inci maddesi çerçevesinde,sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsilyoluyla, gümrük müşavirleri tarafından ise dolaylı temsil yoluyla takipedilebilmektedir.

Dış ticaret firmaları, gümrük işlemlerinin karmaşık yapısı nedeniyle işlemlerinigenellikle profesyonel bir yaklaşımla dolaylı temsil suretiylegümrük müşavirlerinden yararlanarak yapmakta, böylece olası risklerdenkaçınarak hatalı uygulamalardan kendilerini korumak istemektedir.Bununla birlikte; işlemler gümrük müşavirlerince gerçekleştirilse bileözellikle vergilendirmeye yönelik beyanlarda yanlış ve hatalı uygulamalarortaya çıkabilmekte, hatta bazı işlemlerde garantici bir mantıklafazladan beyanlarda bulunulduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan,gümrük müşavirlerince yapılan işlemlerin doğruluğunun ve ilgili mevzuatauygunluğunun kontrolü noktasında dış ticaret firmalarında yeterliölçüde bilgili ve tecrübeli personel bulunmadığından, otokontrol sağlıklışekilde yapılamamaktadır.

Çalışmada; gümrük rejimlerinden dâhilde işleme rejimi (DİR) ve kaynakkullanımı destekleme fonu (KKDF) ele alındıktan sonra rejim kapsamıKKDF uygulaması irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dâhilde İşleme Rejimi, Kaynak Kullanımı DesteklemeFonu, KKDF Muafiyeti, Dış Ticarette Ödeme Türleri.


.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.