.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE FİRE VE RANDIMAN ORANLARI

Sefa YAYLA - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi


ÖZET : Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden biri olan ve aynı zamandabir ihracat teşviki olarak kabul edilen dahilde işleme rejimi; 4458 sayılıGümrük Kanununun 108’inci maddesinde; serbest dolaşımda olmayan eşyanın,işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra TürkiyeGümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri veticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmaksuretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebileceği;eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminatıniade olunacağı; eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasınaşartlı muafiyet sistemi olarak tanımlanmaktadır. Biz burada daha çokdahilde işleme rejiminde fire tanımı ve randıman oranları üzerinde durmayaçalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Dahilde işleme rejimi, işleme faaliyeti, fire, randımanoranı, dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması, dahilde işleme rejiminde sağlananhakların kötüye kullanılması.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.